GRUDZIEŃ

W grudniu polujemy na:
Jelenie Szlachetne
Byki łanie i cielęta

Jelenie Sika
Byki, łanie i cielęta

Daniele
Byki, łanie i cielęta

Sarny
Kozy i koźlęta

Dziki
Wszystkie

Muflony
Tryki, owce i jagnięta

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze i Kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze i Kuny przez cały miesiąc

Zające Szaraki, Dzikie Króliki i Kuropatwy
Zające Szarkaki i Dzikie króliki, również w drodze odłowu, Kuropatwy tylko w drodze odłowu

Bażanty
Bażanty koguty, a kury wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kaczki
Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice do 21 grudnia

Gęsi
gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

Słonki, Łyski
Słonki i Łyski do 21 grudnia

Przez cały rok można polowć na:
· borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
· lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
· piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.wstecz