KWIECIEŃ

W kwietniu polujemy na:

Dziki
Wszystkie

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki
Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze i Piżmaki przez cały miesiąc

Przez cały rok można polowć na:
· borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
· lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
· piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.wstecz