PAŹDZIERNIK

W październiku polujemy na:
Jelenie Szlachetne
Byki łanie i cielęta

Jelenie Sika
Byki, łanie i cielęta

Daniele
Byki, łanie i cielęta

Sarny
Kozy i koźlęta

Dziki
Wszystkie

Muflony
Tryki, owce i jagnięta

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki przez cały miesiąc

Kuropatwy
Kuropatwy do 21 października, w drodze odłowu przez cały miesiąc

Bażanty
Bażanty koguty, a kury wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kaczki
Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice

Gęsi
Gęgawy, Zbożowe i Białoczelne

Słonki, Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki
Słonki, Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki

Przez cały rok można polowć na:
· borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
· lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
· piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.wstecz