SIERPIEŃ

W sierpniu polujemy na:

Jelenie Szlachetne
Byki od 21 sierpnia

Sarny
Kozły

Dziki
Wszystkie

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze i Piżmaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze przez cały miesiąc, a Piżmaki od 11 sierpnia

Kaczki
Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice od 15 sierpnia

Łyski i Gołębie Grzywacze
Łyski i Gołębie Grzywacze od 15 sierpnia

Przez cały rok można polowć na:
· borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
· lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
· piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.wstecz