STYCZEŃ

W styczniu polujemy na:

Jelenie Szlachetne
Byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15 stycznia

Jelenie Sika
Byki, łanie i cielęta do 15 stycznia

Daniele
Byki przez cały miesiąc, a łanie i cielęta do 15 stycznia

Sarny
Kozy i koźlęta

Dziki
wszystkie

Muflony
Tryki przez cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15 stycznia

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze i Kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze i Kuny przez cały miesiąc

Zające Szaraki, Dzikie Króliki i Kuropatwy
Zające Szaraki, Dzikie Króliki i Kuropatwy tylko w drodze odłowu, do 15 stycznia

Bażanty
Bażanty koguty, a kury wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Gęsi
Gęsi gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 15 stycznia, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia.

Przez cały rok można polowć na:
· borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
· lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
· piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.wstecz