WRZESIEŃ

W wrześniu polujemy na:

Jelenie Szlachetne
Byki łanie i cielęta

Daniele
Byki, łanie i cielęta

Sarny
Kozły

Dziki
Wszystkie

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki, Tchórze, Kuny i Borsuki przez cały miesiąc

Kuropatwy
Kuropatwy od 11 września

Słonki
Słonki

Kaczki
Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice

Gęsi
Gęgawy, Zbożowe i Białoczelne

Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki
Łyski, Gołębie Grzywacze i Jarząbki

Przez cały rok można polowć na:
· borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
· lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
· piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.wstecz