Kryteria selekcji

Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej na terenie ZO Katowice oraz ZO Opole