Historia Koła cd.

W sezonie pozyskujemy: 150 jeleni, 140 saren i 250 dzików.
Do końca lat 80-tych na wysokim poziomie utrzymywał się stan zwierzyny drobnej, a w latach 1990-2000 nastąpił nagły spadek jej liczebności. Nadmierna ilość szkodników jest eliminowana, rocznie pozyskuje się około 130 lisów, 10 jenotów, kuny i borsuki.
Corocznie łowisko zasilane jest około 200 szt. bażantów, liczba ta powinna się zwiększyć, gdyż zakupiliśmy inkubator i prowadzimy własną hodowlę w dwóch wolierach.
Zagospodarowujemy 78 ha łąk śródleśnych, uprawiamy 4 ha poletek produkcyjnych i zgryzowych, wykładamy karmę na 16 pasach zaporowych.
Koło wspomaga wzorową współpracę z leśniczymi terenowymi Nadleśnictwa Rudziniec w zakresie ochrony lasu, dbałości o urządzenia łowieckie, szkolenia i wszelkie sprawy gospodarcze związane z funkcjonowaniem koła, jak również bezkonfliktowo ponosi ciężar odszkodowań łowieckich.
Członkowie koła współpracują z młodzieżą szkolną w zakresie propagowania ochrony przyrody, prowadzimy pogadanki, zaprenumerowaliśmy dla nich czasopisma o tematyce łowieckiej.
Od wielu lat kilku kolegów pełniło i pełni różne funkcje w strukturach wojewódzkich PZŁ: śp. Stanisław Cenkier, śp. Tadeusz Łossowski, śp. Zdzisław Zwoliński, Jan Raszka.
Obecnie członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej jest Piotr Tetla, który pełni również funkcję łowczego rejonu Gliwice oraz Stanisław Pawlak, zaś przewodniczącym Komisji Odznaczeń Łowieckich jest Ernest Wróbel.

Członkom naszego koła nadano szereg odznaczeń łowieckich:

Złomem zostało odznaczonych 3 kolegów: śp. Tadeusz Łossowski, który przez 24 lata pełnił funkcję prezesa koła, śp. Stanisław Cenkier - działacz PZŁ oraz byłego prezesa Ernesta Wróbla, który to został odznaczony także Medalem św. Huberta,

złotym Medalem Zasługi Łowieckiej wyróżniono kolegów: byłych prezesów Jana Raszkę i Ernesta Wróbla oraz Andrzeja Kondrackiego i Tadeusza Mamoka,

brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono 20 kolegów,

medalem Za Zasługi dla Województwa Śląskiego odznaczono 31 kolegów.

W uznaniu zasług i osiągnięć za wzorowe prowadzenie całokształtu gospodarki łowieckiej koło zostało odznaczone w 1994 roku srebrnym MZŁ, w roku 1998 złotym Medalem Za Zasługi dla Łowiectwa Województwa Katowickiego, a w 2004 roku złotym MZŁ.
Dbamy i kultywujemy kulturę i tradycje łowieckie. Każde polowanie kończy się uroczystym pokotem i odegraniem należnych i tradycyjnych sygnałów myśliwskich oraz „ostatnim” miotem, tj. myśliwskim poczęstunkiem. Każdego roku organizowana jest uroczysta msza hubertowska w kościele w Dąbrówce, dla którego to koło ufundowało ołtarz św. Huberta oraz dzwon kościelny.
Są wśród nas koledzy, którzy polują już ponad 60 lat- Jan Raszka i Henryk Dzieciuchowicz, to żywa historia naszego koła i mimo iż mają ponad 85 lat, nadal są aktywnymi myśliwymi.


poprzednia strona